Biuletyn Informacji Publicznej - Publiczna Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego w Warlubiu
http://zswarlubie.biposwiata.pl

25 lutego 2015 13:48

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego - 4-5 latki

  Dyrektor Zespołu Szkół w Warlubiu

ul. Szkolna 20a

86 – 160 Warlubie

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W WARLUBIU

 rok szkolny 2015/2016

 - dzieci 4 i 5 letnie

 

Proszę o przyjęcie ...................................................... ur. dnia ................r. ...........

                                  (imię/imiona i nazwisko dziecka)

 

miejsce urodzenia…………………………………. do oddziału przedszkolnego.

 

Adres zamieszkania dziecka ...................................................................................

 

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów)..............................................................

.................................................................................................................................

 

Adres zamieszkania rodziców (opiekunów) ...........................................................

 

............................................................................ Nr tel. .................................

 

Matka dziecka (opiekunka) pracuje w ....................................................................

w godz. od ......................................... do ......................................

 

Ojciec dziecka (opiekun) pracuje w .......................................................................

w godz. od ......................................... do ......................................

 

Numer PESEL dziecka - .............................................

 

Deklaruję uczestnictwo dziecka w zajęciach z religii -  tak    nie

 

Wskazanie kolejności wybranych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie, należy wpisać tę placówkę na której najbardziej zależy rodzicom, (dotyczy dzieci z rocznika 2011 i 2010).

                                                                                                  Podpis ojca, matki (opiekun)