Biuletyn Informacji Publicznej - Publiczna Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego w Warlubiu
http://zswarlubie.biposwiata.pl

09 maja 2019 13:07

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 opublikowane zostało na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Warlubiu - jednostki obsługującej Zespół Szkół w Warlubiu, pod adresem:

http://sapowarlubie.bipstrona.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/470044/sprawozdanie_finansowe_zespolu_szkol_w_warlubiu_za_2018_r
 
oraz
 
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 opublikowane zostało na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Warlubiu - jednostki obsługującej Publiczną Szkołę Podstawową im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu, pod adresem: 
http://sapowarlubie.bipstrona.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/470046/sprawozdanie_finansowe_publicznej_szkoly_podstawowej_im_bronisla